سلام

کدی که امروز تهیه شده کد     تشخیص کاربران در یاهو  هست .  کدی بسیار جالبه که میتونین از اون استفاده

کنین 

 

دریافت کد

 

 

  

 منبع:
http://pcjava.mihanblog.com